Umrežavanje računara u našoj ponudi

Žično umrežavanje – kabliranje

Ethernet umrežavanje, je mrežna tehnologija za LAN (Local Area Network) mreže i ubedljivo je najjeftiniji vid umrežavanja a pravi se najčešće LAN kablovima (kategotija 5) projektovanih za prenos do 100 Mb/s na rastojanjima do 100 m. između uređaja u mreži (računar, ruter, svič). Kablovi mogu biti uzidni, nazidni (kanalisani) i samonoseći. Za ovaj način umrežavanja koristimo kablove “Draka” rutere i svičeve “CISCO”. Sva potrebna oprema se dobija od nas na korišćenje (Revers) uz Ugovor o održavanju.

Optički internet

Fiber optic network (optički kabl), sve češće se zbog ukazane potrebe za većim kapacitetom i brzinama pribegava umrežavanju fiber optičkim kablovima što ima ogromne prednosti u odnosu na klasično umrežavanje LAN kablovima i to iz više razloga (mogućnost prenosa daleko veće količine informacija, brzine svetlosti, izuzetno malo slabljenje signala i do 100 Km. dužine bez pojačivača, lakše postavljanje kako u zemlju tako i na visini i u vodi, cena je nešto malo skuplja od LAN kablova). Na ulasku u fiber optičko vlakno signal se konvertuje u svetlost a pri prijemu se opet pretvara u električni signal. Za ovaj način umrežavanja koristimo kablove “Draka” konvertore TP-LINK. Sva potrebna oprema se dobija od nas na korišćenje (Revers) uz Ugovor o održavanju.

Bežično umrežavanje - Wireless

Wireless (bežično) povezivanje udaljenih lokacija radimo isključivo na frekvenciji 5.8 Ghz. Ovaj način povezivanja je izuzetno pogodan za pravna lica sa maximalnim kapacitetom linka do 54 Mbps, a po posebnim zahtevima korisnika i do 108 Mb/s. Stalna veza uz velike brzine protoka informacija mogu značajno doprineti razvoju Vaše firme, tako i uspehu i saradnji sa drugim firmama.Ono što je draž kod bežičnog povezivanja je da nema nerešivih situacija. Odnosno kod nas nikad nećete čuti da je nešto neizvodljivo da nema optičku vidljivost itd. Sve je izvodljivo. Zato smo i stekli poverenje naših korisnika kao partner koji rešava nemoguće situacije. Za ovaj način umrežavanja koristimo MIKROTIK opremu. Sva potrebna oprema se dobija od nas na korišćenje (Revers) uz Ugovor o održavanju.

VPN (Virtual Private Network)

VPN (Virtual Private Network), odnosno virtuelna privatna mreža omogućava povezivanje dve ili više udaljenih lokacija u jedinstvenu lokalnu računarsku mrežu. Preko naše opreme uređaja i sistema za tunelovanje koji smo sami osmislili (plod domaće pameti) klijenti dobijaju mogućnost da svoju centralnu lokaciju povežu u mrežu sa izdvojenim delovima firme (predstavništvima, magacinima van grada ili čak države). Na taj način ove lokacije se praktično povezuju kao da se fizički nalaze u istoj zgradi, odnosno u istoj računarskoj mreži. Ova konekcija ostvaruje se preko šifrovanog (enkriptovanog) tunela, što pruža izuzetno visok stepen zaštite privatnosti podataka svim korisnicima. Lokacije koje se povežu u VPN, mogu po potrebi da imaju i Internet pristup, ukoliko to klijent želi.

Održavanje Ugovornom obavezom na dve godine

Ovaj paket podrazumeva Ugovornu obavezu na dve godine i u tom periodu korisnik dobija mogućnost da sve svoje lokacije umreži kroz našu postojeću infrastrukturu po vrlo pristupačnoj ceni od najviše 50 eura u dinarskoj protivvrednosti po lokaciji, umrežavanjem jednim od načina umrežavanja ili kombinacijom sva tri načina iz spektra naših usluga.

Ali to nije sve. Uz sve ovo korisnik dobija i besplatni -rs- domen besplatni hosting za vašu web prezentaciju veličine do 10 Mb. i 5 besplatnih E-mail adresa sa vašim domenom za sve vreme trajanja Ugovora.

I još nešto, uz Ugovor o održavanju na dve godine svaka vaša lokacija dobija od nas besplatan internet bez ograničenja i antivirus program. Razlog za ovaj potez je vrlo jednostavan. Na ovaj način želimo da zaštitimo Vašu mrežu od raznih virusa a jedini način da se baza antivirus programa ažurira je preko interneta.

Inače oprema koja je neophodna za umrežavanje je u našem vlasništvu i daje se na korišćenje uz revers korisniku za sve vreme trajanja ugovora. Na taj način korisnik se ne izlaže dodatnim troškovima.

Održavanje inače podrazumeva dvadeset četvoročasovni monitoring sistema i tehničku podršku. Po otkrivanju problema za najviše 60 minuta serviseri pristupaju rešavanju problema na terenu.

CLOUD

Cloud system je usluga koja je namenjena firmama koje nemaju IT sektor odnosno nemaju kadrove koji se razumeju u rad sa računarima štampačima skenerima itd...

Održavanje računara, računarske mreže i druge opreme podrazumeva:

  • Nulti servis svih kompjutera, štampača i mrežnih uređaja u sistemu i otklanjanje nedostataka kako bi se svaki uređaj doveo u ispravno početno stanje kao i popis uređaja sa otvaranjem elektronske servisne knjižice za svaki uređaj.
  • Instaliranje servisnih zakrpa proizvođača programa koje izbaci na tržište.
  • Redovno mesečno održavanje podrazumeva kontrolu uređaja kao i razgovor sa korisnicima uređaja a sve u cilju prevencije problema i gubljenja podataka.
  • Izradu sistema (ako KORISNIK to želi) za čuvanje i zaštitu bitnih podataka ili održavati a po potrebi unaprediti postojeći sistem ako ga KORISNIK već ima.
  • Otklanjanje problema i intervencije u slučaju kvara ili incidenta na računarskoj i mrežnoj opremi koji remeti normalan rad KORISNIKA.

Developed by BizNet izrada sajta Designed by Poslovni imenik Obrenovac